14/1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 49 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250