B2 แบคดรอบ
1.50×2.50m

PRODUCT INFO


รหัสสินค้า B2

กว้าง 150 cm ความสูง 250 cm

น้ำหนัก

Backdropผ้า แบคดรอปผ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือผนังเสริมพื้นทีการจัดบูธ โครงสร้างอลูมิเนียม ฐานอลูมิเนียม นำ้หนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย อุปกรณ์ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ บูธสำเร็จรูป งานแสดงสินค้า พร้อมงานพิมพ์ผ้าความละเอียดสูง

ขนาดพิเศษเพื่อให้การออกแบบบูธผ้า มีdesign ดึงดูดลูกค้า มีขนาดที่หลากหลาย มากกว่าขนาดมาตรฐาน สามารถนำมาประกอบกับ backdrop เดิม เพื่องานออกแบบและการใช้งาน รูปแบบที่แตกต่าง

  • รับคืนสินค้า ภายใน 7 วันและเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที ในกรณีที่พบว่าสินค้าอุปกรณ์ออกบูธ ชำรุดจากกระบวนการผลิต
  • รับประกันเฟรมอลูมีเนียมและงานผ้าพิมพ์ 3 ปี
  • อะไหล่ชำรุดเสียหาย ทางบริษัทฯ ส่งอะไหล่เปลี่ยนให้ทันที
  • ผ้าพิมพ์มีความเสียหายอันเกิดจาก การเย็บ หรือ ซิป สามารถส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯเพื่อทำการซ่อมแซม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เช่น การติดตั้งและการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน , การใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีผลทำให้สีพิมพ์ซีดจาง , การดัดแปลงไปใช้ผิดวัตถุประสงค์, ความประมาทและผู้ใช้และอุบัติเหตุต่างๆ

ระยะเวลาในการผลิตสินค้า 5 วันทำการ ไม่รวมเวลาจัดส่ง (นับเริ่มจากวันที่ Approved Graphic แล้ว) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน สามารถสอบถามกับทางบริษัทฯได้โดยตรง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-0729402-4

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงิน 50% เมื่อตกลงสั่งซื้อสินค้า และ 50% ที่เหลือในวันส่งของได้ที่

บริษัท แฟบริค ซิสเทมส์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดมสุข บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 259-206789-5