โครงการครูของประชาชน 🎓เกิดขึ้นจากการขาดแคลนครู ตามโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท

 โครงการครูของประชาชน เกิดขึ้นจากการขาดแคลนครู ตามโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทบางส่วน มีจำนวนครูไม่ครบตามชั้นเรียน ทำให้ครูหนึ่งท่าน ต้องทำการสอนและดูแลเด็กพร้อม ๆ กัน. ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้วิธีคือจ้างครูและครูผู้ช่วยมาช่วยในการสอน แต่เงินที่ใช้ในจ้างครูมาสอน ก็ต้องหาเงิน หรือทำกิจกรรมเพื่อให้ได้เงินมาจ้างครู

   แนวทางแก้ไขที่ทางโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วคือ จัดทำผ้าป่าร่วมกับชุมชน แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นและเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีความยั่งยืน 

   โครงการครูของประชาชน จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีเงินเพื่อนำมาจ้างครู หรือครูผู้ช่วยนั่นเอง. โดยทางโครงการครูของประชาชน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมทำกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีสังคมช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนเรื่องดังต่อไปนี้

  1. แก้ปัญหา “ขาดแคลนครู” สนับสนุนค่าจ้างครูอัตราจ้าง ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู
  2. สืบสาน “พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา” ส่งเสริม และสานต่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
  3. ส่งเสริม “ครูต้นแบบ” เชิดชู สนับสนุน ครูที่มีความประพฤติดี อุทิศตนเพื่อชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ครู คือดวงประทีปส่องทาง
ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันจุด “ประทีป” เพื่อส่องแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับเด็กๆ”

Fabric systems บริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ออกบูธผลิตจากผ้าพิมพ์,แบคดรอปผ้า ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ ❤️

https://www.facebook.com/MyTeacherCSR/