8 วิธีเตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

8 วิธีเตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

🎏อยากส่งออก หาลูกค้าอย่างไรดี 

ออกบูธต่างประเทศ เป็นอันดับต้นๆที่ผู้ประกอบการนึกถึง เตรียมตัวอย่างไรก่อน

ไปออกบูธ คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้การออกบูธในแต่ละครั้งได้รับประโยชน์สูงสุด

Check list กันเลยว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

📌ไปที่ปุ่ม Follow และเลือก #See first ไว้ ไม่พลาดทุก Content ที่เกี่ยวกับการออกบูธ
หรือ ติดตามบทความได้ที่หน้า link นี้ www.fabricsystems.net/blog

 

#รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทุกครั้ง

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานแสดงสินค้าให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เนื่องจากการเข้าร่วมงานมีค่าใช้จ่ายสูง จึงควรเลือก
งานให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ได้ผลสูงสุด

#เป้าหมายชัดจัดกลยุทธได้ดี

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาจไม่ใช่เพื่อจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นวัตถุประสงค์อื่น เช่น การ
ประชาสัมพันธ์สินค้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อ
ทดลองสินค้าในตลาด

#ลูกค้าคือใครมัดใจไว้ให้อยู่หมัด

เมื่อกำหนดเป้าหมายชัดเจน ก็ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีด้วย โดยกำหนดกลุ่มประเภทลูกค้า เช่น ผู้นำเข้า ผู้ค้า
ส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้า ผู้บริโภค รวมไปถึงกำหนดเป้าหมายพื้นที่ให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน อาทิ เมือง เขต หรือ
ภูมิภาคไหน

#คู่มือต้องศึกษาเอกสารสัญญาต้องเข้าใจ

เมื่อสมัครเข้าร่วมงาน ก็ได้ได้รับเอกสารและคู่มือต่างๆ ในการเข้าร่วมงาน จึงควรศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการไปร่วมงานแสดงสินค้าเป็นครั้งแรก เช่น สัญญาเช่าบูธ การนำสินค้าเข้าไปที่งาน พื้นที่
สำหรับเก็บสินค้า

#เชิญชวนมาร่วมงานผ่านช่องทางที่เหมาะสม

นอกจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานจะเชิญชวนผู้สนใจให้มาร่วมงานแล้ว เราก็สามารถเชิญชวนผู้ที่สนใจทัง้ ลูกค้าเก่า และใหม่มาร่วมงานด้วย เช่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทางอีเมล จดหมาย การเชิญทางโทรศัพท์ ทางสื่อท้องถิ่น หรือทางสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

#รู้กฎระเบียบทุกอย่างก็ราบเรียบไม่มีสะดุด

ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบศุลกากรของประเทศนั้นๆ เช่น พิธีการนำเข้าส่งออกสินค้า มาตรการทางการค้าและ ภาษีนำเข้าสินค้า รวมถึงประเภทอาหาร พืช และสัตว์ที่ห้ามนำเข้า

#การเงินต้องพร้อมรอบด้านการงานเดินไม่ติดขัด

เนื่องจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก การคำนวณค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมงานจึงจำเป็นมาก เช่น งบประมาณด้านการตลาด งบการลงทุนเมื่อมีการสั่งซื้อ งบการผลิต งบการส่งออก

#ขนส่งไกลให้ผู้รู้ช่วยจัดการ

ผู้ส่งออกสามารถใช้บริการของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศหรือบริษั ทโลจิสติกส์ที่ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การขอ
อนุญาตนำเข้า การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าเมื่อสินค้าไปถึงล่วงหน้าก่อนวันงาน ที่สำคัญคือจะต้องเลือกใช้บริษัทที่มี
ประสบการณ์การในการขนส่งสินค้าไปประเทศนั้นๆ ด้วย

#อย่างไรก็ดี การขนอุปกรณ์การออกบูธที่มีน้ำหนักเบา ก็จะช่วยทำให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยอีกทางนึง

เครดิตข้อมูลจาก https://www.ditp.go.th TCEB , Koelnmesse